دست از سر این تیم بردارید/ ظلم در فوتبال ایران را در یک جای دیگر پیدا کنید!

دست از سر این تیم بردارید/ ظلم در فوتبال ایران را در یک جای دیگر پیدا کنید!

خبرورزشی –

بعد از چند سال از سقوط ملوان انزلی به لیگ یک و دست و پا زدن در باتلاق بی پولی، بی اعتمادی، فقدان مدیریت و حتی ورزشگاه خانگی؛ حالا این تیم وضعیت مناسب تری دارد و نتایج آبرومندانه‌تری می‌گیرد.

تاکید بر این نکته که ملوان از تیم‌های ریشه دار فوتبال ایران است و بازگشتش به لیگ برتر حتی به سود فوتبال ایران تمام می‌شود، آنقدر تکراری است که ترجیح می‌دهیم از کنار این مساله عبور کنیم.

هجمه‌ها علیه ملوان و ایجاد ارتباط میان صدرنشینی این تیم با اشتباهات مشکوک داوری، یک ظلم آشکار در حق تیمی است که در تمام این سال‌ها با چنگ و دندان و به کمک هواداران، خودش را حفظ کرده است.

چه بسیار تیم‌هایی بودند که در فوتبال ایران ظهور کردند، ریشه داشتند و قد کشیدند اما با یک نسیم بهاری از گردونه خارج شدند؛ ملوان کی و چه وقت از وجاهتش دست کشید؟ ملوان در کدام دوران دست از اصالتش کشید؟

مربی داخلی و خارجی، انزلی چی و غیرانزلی چی و … هر کدام آمدند و رفتند؛ مدیرانی که شاید کمترین قرابت را با فوتبال انزلی داشتند وارد ملوان شدند و رفتند؛ اما ملوان سر جای خودش باقی ماند و امروز همه توانش را به کار گرفته تا بار دیگر به سطح اول فوتبال ایران برگردد.

حمله به ملوان که یکی از تیم‌های دوست داشتنی فوتبال کشور است از آن دسته ظلم‌هایی است که در حق این تیم مظلوم واقعا روا نیست…