دست برتر را در منطقه و جهان با دیپلماسی فعال و هوشمند خواهیم داشت

دست برتر را در منطقه و جهان با دیپلماسی فعال و هوشمند خواهیم داشت

به گزارش مهر، علیرضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در حاشیه حضور در صدا و سیما برای ضبط برنامه انتخاباتی گفت: اولویت جدی و اساسی دولت بنده توجه به کشورهای همسایه، کشورهای مسلمان، مخصوصاً محور مقاومت است. نگاه ما به غرب تعاملی و محترمانه مبتنی بر توجه به منافع ملی، استمرار خواهد یافت.

وی افزود: رویکرد دولت بنده به شرق از جمله روسیه و چین اساسی خواهد بود. به دنبال تنش زدایی با کشورهای همسایه و منطقه و ایجاد صلح و ثبات برای کل جهان هستیم.

زاکانی تصریح کرد: با دیپلماسی فعال و هوشمند دست برتر را در منطقه و جهان در راستای شکل گیری شرایط نوین در منطقه و جهان خواهیم داشت.