دومین زایمان موفق کره گورایرانی در طبیعت پارک ملی کویر

دومین زایمان موفق کره گورایرانی در طبیعت پارک ملی کویر

به گزارش مهر، دومین زایمان موفق کره گور ایرانی در طبیعت پارک ملی کویر پس از زایمان نخست در روزهای میانه بهار ۱۴۰۰، صبح امروز در گرمسار اتفاق افتاد تا دل هواداران محیط زیست و این گونه کمیاب جانوری بیش از پیش زنده شود.

۲۰ روز پیش هم یک گور دیگر از همین نوع و در همین منطقه نخستین زایمان خود را انجام داد. این گورخرها از توران شاهرود به دشت کویر در گرمسار منتقل شده‌اند تا در یک پروژه حفاظت و احیا، ازدیاد آنها تضمین شود.

پارک ملی کویر، پارک ملی توران و پارک ملی صیدوا در زمره زیستگاه‌های با اهمیت در استان سمنان هستند همچنین دو پناهگاه حیات وحش شامل خوش ییلاق و توران و سه منطقه حفاظت شده شامل پرور، توران و جنگل ابر و همچنین پنج منطقه شکار ممنوع مانند کنار، چاه شیرین و تپال و … در سطح استان وجود دارد