دیدار رئیس فدراسیون فوتبال و مهدی مهدوی کیا

دیدار رئیس فدراسیون فوتبال و مهدی مهدوی کیا

به گزارش تازه ترین ها به نقل از مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، پس از اعلام انتخاب مهدی مهدوی کیا به عنوان سرمربی تیم ملی امید، پس از ورود به ایران در محل فدراسیون فوتبال حاضر شد و با دکتر شهاب‌الدین عزیزی خادم دیدار کرد. طی این دیدار مهدوی کیا حکم سرمربی‌گری تیم ملی امید را از عزیزی خادم دریافت کرد.

همچنین مقرر شد مهدی مهدوی کیا به عنوان مشاور فنی فدراسیون فوتبال در امور فعالیت کند.

دیدار رئیس فدراسیون فوتبال و مهدی مهدوی کیا

دیدار رئیس فدراسیون فوتبال و مهدی مهدوی کیا

به گزارش تازه ترین ها به نقل از مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، پس از اعلام انتخاب مهدی مهدوی کیا به عنوان سرمربی تیم ملی امید، پس از ورود به ایران در محل فدراسیون فوتبال حاضر شد و با دکتر شهاب‌الدین عزیزی خادم دیدار کرد. طی این دیدار مهدوی کیا حکم سرمربی‌گری تیم ملی امید را از عزیزی خادم دریافت کرد.

همچنین مقرر شد مهدی مهدوی کیا به عنوان مشاور فنی فدراسیون فوتبال در امور فعالیت کند.

قالب ترامپ