رئیسی در روزهای آینده به ترکیه سفر می‌کند

رئیسی در روزهای آینده به ترکیه سفر می‌کند

رئیسی در روزهای آینده به ترکیه سفر می‌کند

فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت: در چارچوب هشتمین نشست شورای عالی ایران و ترکیه، در روزهای آینده پذیرای رئیس جمهور ایران خواهیم بود و با رئیس جمهور ترکیه ملاقات خواهد کرد.