رئیس حزب «قلب تونس» حالش در زندان وخیم شد

رئیس حزب «قلب تونس» حالش در زندان وخیم شد

به گزارش مهر به نقل از عربی ۲۱، منابع تونسی از وخامت جسمی رئیس حزب قلب تونس در پی اعتصاب غذا در زندان خبر دادند.

صادق جبنون سخنگوی رسمی حزب قلب تونس اعلام کرد: اوضاع جسمی نبیل القروی رئیس این حزب تا حدی زیادی به دلیل اعتصاب غذا وخیم است.

وی افزود: پس از اعتصاب غذا، وضعیت القروی رو به وخامت نهاده است و همین موضوع سبب شد که مسئولان قضایی مجوز انتقال او به بیمارستان برای درمان را صادر کنند.

القروی که پس از سپری کردن دوران بازداشت همچنان در بازداشت به سر می برد، در اعتراض به همین موضوع دست به اعتصاب غذا زد.

نبیل القروی رئیس حزب قلب تونس ۲۴ دسامبر گذشته در ارتباط با پرونده فساد مالی و فرار مالیاتی و تا زمان تکمیل تحقیقات راهی زندان شد.

از سوی دیگر نزیه الصویعی از وکلای مدافع القروی اعلام کرد که اعتصاب غذای وی همچنان ادامه دارد و وضعیت جسمی اش رو به وخامت نهاده است و هنوز در بیمارستان به سر می برد.

محسن الدالی از مسئولان قضایی تونس اعلام کرد: القروی به محض بهبود حالش به زندان برگردانیده خواهد شد.