رئیس متخلف بیمارستان مدرس برکنار شد

رئیس متخلف بیمارستان مدرس برکنار شد

به گزارش مهر، به دنبال تخلف رضا ملک پور در توزیع واکسن کووید ۱۹، علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، رئیس جدید بیمارستان شهید مدرس را منصوب کرد.

بر همین اساس، امیرحسام علیرضایی دانشیار گروه نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان رئیس مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس منصوب شد.