رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در حکمی سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، شاهپور علایی‌مقدم سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی به عنوان رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی منصوب کرد.

صدور این حکم در راستای اجرای بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۱ اساسنامه پدافند غیرعامل کشور و مبنی بر تسهیل مدیریت بحران، ارتقای پایداری ملی در برابر انواع تهدیدات و اقدامات دشمن و نظر به ضرورت و اهمیت نقش پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی است. همچنین با توجه به وقوع خشکسالی و بروز خسارات و آسیب‌های وارده متأثر از آن و به منظور تبیین سیاست‌ها، برنامه‌ها، اولویت‌ها و اقدامات خاص و هماهنگی‌ها در راستای مدیریت ریسک و بحران پدیده موصوف، در حکم دیگری از سوی وزیر جهاد کشاورزی، علایی‌مقدم به عنوان رئیس ستاد مدیریت بحران خشکسالی بخش کشاورزی منصوب شد.