راهیابی احمدی به مانش دوم در غیاب سرمربی/۵نفر به خط پایان نرسیدند

راهیابی احمدی به مانش دوم در غیاب سرمربی/۵نفر به خط پایان نرسیدند

به گزارش مهر، ملی پوشان اسکی آلپاین ایران در حالی به رقابتهای قهرمانی جهان اعزام شدند که به علت شرایط خاص و کمبود برف تمرین مناسبی برای شرکت در این مسابقات نداشتند. در میان تیم مردان جای خالی محمد کیادربندسری و حسین ساوه شمشکی به چشم می‌خورد.

یکی از نکات قابل توجه در رقابتهای روز نخست راه یابی عاطفه احمدی به مانش (مرحله) دوم مارپیچ بزرگ بود. همچنین شمار زیاد ملی پوشانی که نتوانستند به خط پایان برساند نشان از شرایط خاص مسیر و برف مسابقه و عدم آشنایی ملی پوشان با این شرایط دارد.

در پایان مسابقات مارپیچ بزرگ قهرمانی جهان، عاطفه احمدی بانوی ملی‌پوش ایران در جایگاه چهل و ششم قرار گرفت. او در پایان این زمان ۳ دقیقه و ۱۰ ثانیه و ۳۳ صدم ثانیه را ثبت کرد. وی به عنوان اولین بانوی ملی پوش اسکی آلپاین ایران موفق شد به مانش دوم مسابقات مارپیچ بزرگ قهرمانی جهان راه یابد.

فروغ عباسی دیگر بانوی ملی‌پوش ایران نیز با ثبت زمان یک دقیقه و ۳۶ ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه موفق به راه‌یابی به مانش دوم این مسابقات نشد. صدف ساوه‌شمشکی و مرجان کلهر دیگر ملی پوشان ایران در مانش نخست موفق به اتمام مسیر مسابقه نشدند.

در مسابقات مردان نیز بهنام کیاشمشکی در پایان دو مانش رقابت‌های مقدماتی مارپیچ بزرگ با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۳۶ ثانیه و ۲۶ صدم ثانیه جایگاه ۶۹ این مسابقه را کسب کرد. پوریا ساوه‌شمشکی و نیما بها دیگر ملی‌پوشان ایران نیز موفق به اتمام مسابقه خود در مانش دوم نشدند.

سید مرتضی جعفری نیز موفق به اتمام مسیر مسابقه خود در مانش اول نشد.

ملی‌پوشان ایران روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن وارد ایتالیا شدند و با توجه به قوانین سخت‌گیرانه میزبان به دلیل شیوع ویروس کرونا، اسکی‌بازان ایران عملاً فرصتی برای تمرین را پیدا نکردند و امروز ۳۰ بهمن ماه در نخستین مسابقه خود حضور یافتند.