راه اندازی شیفت عصر مراکز واکسیناسیون در کرمانشاه با کمک بسیج

راه اندازی شیفت عصر مراکز واکسیناسیون در کرمانشاه با کمک بسیج

رضا منصوری در گفتگو با تازه ترین ها به نقل از مهر اظهار کرد: ۴ مرکز تزریق واکسن کرونا در شهر کرمانشاه شامل مراکز خلیج فارس در چهارراه سیلو، حضرت خدیجه کبری (س) در الهیه، خودرویی و دانشگاه آزاد با همکاری بسیج جامعه پزشکی راه‌اندازی شده و در شیفت عصر واکسیناسیون علیه ویروس کرونا را انجام می‌دهد.

وی افزود: شیفت عصر مرکز تجمیعی واکسیناسیون دانشکده بهداشت شهر کرمانشاه فعال شده و شیفت عصر مرکز باغ نی توسط بسیج جامعه پزشکی فردا یکشنبه هفتم شهریورماه ۱۴۰۰ راه‌اندازی می‌شود.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه گفت: فعالیت ۶ مرکز واکسیناسیون شهر کرمانشاه در ۲ شیفت در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و کاهش فوتی‌های ابتلاء قطعی به این ویروس انجام شده است.

منصوری با اشاره به پنج گام بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه در طرح شهید سلیمانی تصریح کرد: هدف اصلی گام پنجم کمک به واکسیناسیون علیه ویروس کرونا بوده و بسیج جامعه پزشکی تقریباً در تمامی مراکز تجمیعی تزریق واکسن کرونا به صورت مشارکتی با مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیت می‌کند.

وی افزود: بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه در طرح شهید سلیمانی از طریق بسیج اقشار و پیشکسوتان نسبت به غربالگری و بیماریابی با دانشگاه علوم پزشکی همکاری کرده است.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه گفت: پس از اینکه طرح شهید سلیمانی در ۲۲ آبان ۹۸ در قالب سه تیم حمایتی، نظارتی و مراقبتی فعال شده عمده کار تیم‌های حمایتی و تا حدودی حضور فعال در تیم‌های نظارتی به عهده نیروهای بسیج بوده است.