رسانه‌های عربی از جنایتکاران و افسران صهیونیست میزبانی می‌کنند

رسانه‌های عربی از جنایتکاران و افسران صهیونیست میزبانی می‌کنند

به گزارش مهر به نقل از العهد، «طارق سلمی» سخنگوی جنبش «جهاد اسلامی» فلسطین با انتقاد از رویکرد رسانه‌های عربی درقبال تحولات اراضی اشغالی، گفت: این رسانه‌ها از قاتلان و افسران اشغالگر صهیونیست میزبانی می‌کنند.

بر اساس این گزارش، صهیونیست‌ها نیز از طریق رسانه‌های عربی اقدام به دروغ پراکنی علیه مقاومت می‌کنند. به عنوان نمونه، می‌گویند که مقاومت از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند!

این عضو جنبش جهاد اسلامی تصریح کرد: ادعاهای دروغین افسران رژیم صهیونیستی با هدف شانه خالی کردن آنها از زیر بار کشتار بی گناهان در نوار غزه، مطرح می‌شود. جنایتکاران قصد دارند بر کشتار هدفمند غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان، سرپوش بگذارند.

سخنگوی جهاد اسلامی تأکید کرد که رژیم صهیونیستی قصد دارد فعالیت اقتصادی و ارائه خدمات حیاتی و همچنین شبکه آب و برق غزه را تخریب کند.