رشد ۳۵۵۰ واحدی شاخص کل بورس/ ارزش معاملات خرد کم قدرت است

رشد ۳۵۵۰ واحدی شاخص کل بورس/ ارزش معاملات خرد کم قدرت است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز نیز با رشد مواجه شده اما رشد امروز بسیار کم قدرت است.

تا این لحظه بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم ۴۴۸ میلیارد تومان (۱.۱ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات ۴۳۴ میلیارد تومان (۰.۶ برابر میانگین هفتگی) و سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات ۲۳۹ میلیارد تومان (۰.۷ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

در یک ساعت و ۵۳ دقیقه‌ای که از بازار می‌گذرد ارزش معاملات خرد عدد ۳,۶۲۶ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به مدت زمان مشابه در میانگین هفتگی، ۱۰ درصد افزایش داشته است. اما نسبت به مدت زمان مشابه در میانگین ماهانه، ۱۳ درصد کاهش داشته است.