روحانی: در این انتخابات جفاهای بدی شد/ با شعور مردم بازی نکنیم

روحانی: در این انتخابات جفاهای بدی شد/ با شعور مردم بازی نکنیم

به گزارش مهر، حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور امروز در جلسه هیئت دولت با اشاره به انتخابات پیش رو، گفت: از انتخابات مهم تر، اخلاق است. در این انتخابات جفاها و ظلم های بدی شد.

وی تاکید کرد: بدترین جفا در این انتخابات، جفای به نظام است. از طرف دیگر به مردم ظلم شده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه با شعور مردم بازی نکنیم، اظهار داشت: افرادی که می خواهند برای فردا در قدرت قرار بگیرند، مسئولیت داشته اند؛ اگر همه چیز خراب است برای آنها اشکالی وجود نداشت!؟

تکمیل می شود…