رونق اجاره نامه نویسی در خانه به جای مشاورین املاک

رونق اجاره نامه نویسی در خانه به جای مشاورین املاک

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت بازار مسکن در رکود قرار دارد و مستأجران در این روزها کمتر دنبال جابه جایی هستند. یکی از مشاورین املاک از بی رونقی بازار به مهر خبر می‌دهد و می‌گوید: مستأجران به جای مشاورین املاک پشت قراردادهای قبلی قرار داد جدید خود می‌نویسند و آن را ملاک اجاره نامه می‌دانند و این باعث شده تا کمتر به مشاورین املاک برای تمدید قرارداد بیایند.

در ادامه برخی از املاک با متراژ کوچک در مناطق جنوب غربی ملاحظه می‌شود.

محله متراژ سال ساخت اجاره بها رهن
سلسبیل ۴۵ ۸۰ ۲ میلیون ۱۵۰ میلیون
شهرک ولیعصر ۴۷ ۸۸ ۳ میلیون ۱۵۰ میلیون
میدان قزوین ۶۷ ۷۱ ۵ میلیون ۱۱۰ میلیون
بریانک ۵۰ ۸۰ ۵ میلیون ۷۰ میلیون
بلوار مخبری ۵۰ ۹۵ ۵ میلیون ۵۰ میلیون
یافت آباد ۸۰ ۸۹ ۴ میلیون ۱۵۰ میلیون
شهرری ۵۰ ۸۵ ۵ میلیون ۷۰ میلیون
مولوی ۵۰ ۸۹ ۴ میلیون و ۵۰۰ ۱۰۰ میلیون
سیزده آبان ۶۰ ۹۴ ۵ میلیون ۱۵۰ میلیون
فیروز آبادی ۶۵ ۹۰ ۴ میلیون ۱۵۰ میلیون