ریاست جمهوری لبنان شهادت جوان لبنانی توسط صهیونیستها را محکوم کرد

ریاست جمهوری لبنان شهادت جوان لبنانی توسط صهیونیستها را محکوم کرد

به گزارش مهر، یک جوان لبنانی که در تظاهرات علیه صهیونیست‌ها در مرز لبنان با فلسطین اشغالی شرکت کرده بود در تیراندازی نظامیان صهیونیست به شهادت رسید.

این جوان لبنانی که «محمد طحان» نام داشت هنگام تظاهرات در مرز لبنان با فلسطین اشغالی توسط نظامیان صهیونیست مورد هدف قرار گرفت.

در همین راستا، ریاست جمهوری لبنان طی بیانیه ای اقدام نظامیان صهیونیست در تیراندازی به این جوان لبنانی در مرزهای جنوبی این کشور را محکوم کرد.

ریاست جمهوری لبنان افزود که وزارت خارجه این کشور به منظور اتخاذ گام‌های ضروری، تیراندازی به این جوان لبنانی را به اطلاع سازمان ملل رسانده است.