زمان نام‌نویسی از کاندیداهای سه فدراسیون مشخص شد

زمان نام‌نویسی از کاندیداهای سه فدراسیون مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، نام نویسی از کاندیداهای ریاست در فدراسیون های تکواندو و شنا، شیرجه و واترپلو از چهارشنبه ۷ مهرماه آغاز خواهد شد.

همچنین قرار است نام نویسی از کاندیداهای ریاست در فدراسیون ورزش های دانش آموزی هم شنبه هفته آینده (۱۰ مهرماه) آغاز شود.

مهلت در نظر گرفته شده برای ثبت نام از کاندیداها در هر یک از این فدراسیون ها به مدت ۱۰ روز کاری ادامه خواهد داشت.

فدراسیون های ورزش های دانش آموزی، تکواندو و شنا، شیرجه و واترپلو در حالی با نام نویسی از کاندیداها وارد پروسه انتخاباتی می شوند که دوره ریاست فعلی آنها به ترتیب ۲۲ آذرماه و ۲ و ۹ دی ماه به پایان می رسد.