زوج‌های نابارور را بیمه خواهیم کرد

زوج‌های نابارور را بیمه خواهیم کرد

به گزارش مهر، علیرضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در بخش اول نیمه اول دومین مناظره تلویزیونی در پاسخ به سوالی درخصوص نرخ رشد جمعیت گفت: موضوع جمعیت در کشور به یک نقطه بحرانی و نرخ رشد ما به ۰.۸ درصد رسیده است.

زاکانی گفت: امروز ۳ و نیم میلیون زوج نابارور داریم و ۸۰ مرکز باروری هم داریم. من در اولین اقدام این افراد را بیمه می‌کنم تا ظرفیتی باشد که بچه‌دار نشدن به دل زوج‌ها باقی نماند.

ادامه دارد …