سالن‌های تئاتر تعطیل شدند

سالن‌های تئاتر تعطیل شدند

مدیر مرکز هنر‌های نمایشی از تعطیلی تماشاخانه‌های دولتی و خصوصی به دلیل قرمز شدن وضعیت شهر تهران خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قادر آشنا مدیر مرکز هنر‌های نمایشی درباره تعطیلی سالن‌های تئاتر گفت: از آنجا که مشاغل گروه دوم در وضعیت قرمزِ شهر‌ها تعطیل می‌شوند، سالن‌های تئاتر نیز تعطیل شدند.

هفته پیش سالن تئاتر از گروه سوم وارد مشاغل گروه دوم شد.