سرنوشت نامعلوم ۸.۹میلیون قطعه جوجه/بسیاری از جوجه‌ها قاچاق می‌شود

سرنوشت نامعلوم ۸.۹میلیون قطعه جوجه/بسیاری از جوجه‌ها قاچاق می‌شود

حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با مهر میزان جوجه ریزی را در فروردین ماه ۱۲۳ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۹۳۶ نفر بوده که از این میزان ۱۱۲ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۱۹۵ قطعه آن جوجه ریزی با مجوز بوده است.

وی با بیان اینکه میزان جوجه ریزی بدون مجوز قابل رهگیری یک میلیون و ۷۹۹ هزار و ۹۱ قطعه بوده است، گفت: این واحدها مجوز دارند اما بیش از رقمی که در مجوزشان آمده، جوجه ریزی کرده‌اند.

اسدالله نژاد ادامه داد: همچنین ۸ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۹۵۰ قطعه جوجه ریزی نیز بدون مجوز و غیرقابل رهگیری بوده و در واحدهای مرغ مادر آمار مشخص وجود دارد که نشان می‌دهد این میزان جوجه خارج شده و به مراکز تولید رفته است.

وی با بیان اینکه با این شرایط نمی‌توان پیگیری کرد که این حدود ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه جوجه کجا رفته است؟، اضافه کرد: اطلاعاتی در دست داریم که بسیاری از جوجه‌ها به شکل کولبری و با استفاده از چارپایان از مرزهای کشور خارج می‌شود.

حجم زیادی جوجه از کشور قاچاق می‌شود و قصور دستگاه‌های مسئول محرز است

اسدالله نژاد ادامه داد: با این شرایط، معتقدیم که حجم زیادی از جوجه‌ها از این طریق به خارج از کشور قاچاق می‌شود.

وی در مورد اظهارات سخنگوی ستاد مبارز قاچاق کالا و ارز در خصوص کشفیات اندک جوجه قاچاق در مرزها گفت: ما در مورد جوجه‌های قاچاق کشف شده صحبت نمی‌کنیم صحبت ما جوجه‌هایی است که دور از چشم این ستاد و عملکرد ضعیف نظارتی وزارتخانه‌های جهاد و صمت از کشور خارج شده‌اند.

وی با ذکر این توضیح که شرایط کمبود تولید جوجه از ۶ ماه قبل قابل پیش بینی بود و صدور مجوز واردات جوجه با ارز ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد رانتی عظیم در این خصوص قابل دفاع نیست، گفت: علاج واقعه را باید قبل از وقوع کرد و قصور دستگاه‌های مسئول نسبت به امنیت غذایی و تأمین نیاز پروتئینی استراتژیک کشور محرز و واضح است.

3752485 - سرنوشت نامعلوم ۸.۹میلیون قطعه جوجه/بسیاری از جوجه‌ها قاچاق می‌شود