سرنوشت کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده

سرنوشت کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسکندری سرپرست دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران در نامه ای به مدیران صمت استانها، چگونگی رفع تعهد ارزی ایفا نشده سال ۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: مصوبات عمومی هفتاد و دومین جلسه کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت در راستای تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به شرح زیر جهت استحضار، بهره برداری و اطلاع رسانی به ذینفعان ایفاد می گردد:

– رفع تعلیق و تمدید اعتبار کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده سال ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۰، در صورت ورود کالا به کشور و ارائه قبض انبار تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ منوط به ارائه تعهد محضری به اداره کل صنعت استان صادرکننده کارت بازرگانی، دال بر عدم انجام صادرات تا ایفای کامل تعهدات ارزی معوقه، به منظور ثبت سفارش، اظهار و ترخیص کالا مجاز خواهد بود.

– با توجه به مصوبه هیات وزیران واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید از محل ارز حاصل از صادرات خود و یا دیگران به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، موضوع مصوبه مذکور در بازه زمانی مربوطه (۳۱ خرداد ۹۸ تا ۲۹ اسفند ۹۹) با تایید ارزش و مصرف اقلام موصوف توسط سازمان مناطق ذیربط پذیرفته می شود.

سرنوشت کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده

منبع : مهر