سرپرست جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منصوب شد

سرپرست جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در حکمی غلامرضا هادربادی به سمت سرپرست جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منصوب شد.

محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در حکمی غلامرضا هادربادی را به سمت سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منصوب کرد.

هادربادی استادیار مهندسی محیط زیست و نویسنده کتاب «بازاریابی حلقه مفقوده توسعه بخش کشاورزی با تاکید بر تجارب خلاقانه ژاپن» است.