سفیر جدید نیجریه در تهران رونوشت استوارنامه خود را تقدیم ظریف کرد

سفیر جدید نیجریه در تهران رونوشت استوارنامه خود را تقدیم ظریف کرد

به گزارش مهر، سلیمان یاکوبو سنتور کی، سفیر جدید نیجریه در جمهوری اسلامی ایران، در آغاز مأموریت خود در تهران، امروز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.