سه تکواندوکار ایرانی مجوز حضور در المپیک را کسب کردند

سه تکواندوکار ایرانی مجوز حضور در المپیک را کسب کردند

به گزارش مهر، فدراسیون جهانی تکواندو اعلام کرد: کیمیا علیزاده زنوزی (وزن ۵۷ کیلوگرم)، دینا پوریونس لنگرودی (وزن ۴۹ کیلوگرم) و عبدالله صدیقی (وزن ۶۸ کیلوگرم) بر اساس عملکرد ورزشی ، وضعیت پناهنده و نمایندگی متعادل در مناطق ورزشی و جنسیت برای تیم المپیک پناهندگان انتخاب شدند.

ترکیب کامل تیم المپیک پناهندگان در جلسه روز سه شنبه خود توسط هیئت اجرایی IOC تصویب شد.

گنجاندن آنها در تیم پناهندگان برای توکیو ۲۰۲۰ به این معنی است که تکواندو پس از دو و میدانی و جودو سومین ورزش پرطرفدار در المپیک است.

«چونگون چوئه» ریس فدراسیون جهانی تکواندو در این باره گفت: بسیار افتخار می کنیم که کیمیا ، دینا و عبدالله برای رقابت در تیم المپیک پناهندگان در توکیو ۲۰۲۰ انتخاب شده اند. هر یک از آنها ورزشکاران مستعدی هستند و به عنوان اولین ورزشکار پناهنده برنده مدال المپیک از همه شانس تاریخ سازی برخوردار خواهند