سود خالص وبملت در سه ماهه، بیش از سه برابر شد

سود خالص وبملت در سه ماهه، بیش از سه برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در شرایطی که این بانک بورسی در پایان سه ماهه سال گذشته، بیش از ۲۹.۱۷۶ میلیارد ریال سود خالص ساخته بود، با عملکردی درخشان موفق شد این سود را در پایان بهار سال جاری ۲۱۳ درصد رشد دهد و آن را به رقم حدود ۹۱.۱۹۰ میلیارد ریال برساند.

بر اساس این گزارش، سود خالص هر سهم وبملت از ۸۳ ریال در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ به ۲۵۸ ریال در پایان نخستین فصل امسال افزایش یافته که نشان دهنده حدود ۲۱۱ درصد جهش است که رشدی خیره کننده در بین بانک‌های کشور به حساب می‌آید.

در عین حال، جمع درآمدهای عملیاتی بانک هم رشدی ۵۳ درصدی را تجربه کرده و مبلغ آن از حدود ۲۱۷.۲۹۰ میلیارد ریال در سه ماهه نخست سال گذشته به حدود ۳۳۱.۷۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

آمار و اطلاعات صورت‌های مالی میان دوره‌ای سه ماهه وبملت منتهی به ۳۱ خردادماه سال جاری نشان می‌دهد که این بانک بورسی، در بهار امسال بیش از ۴۴.۹۵۳ میلیارد ریال درآمد از محل دریافت کارمزدها در حساب‌های خود منظور کرده است که نسبت به رقم حدود ۲۷.۳۸۱ میلیارد ریالی سه ماهه ابتدای سال گذشته، نشان دهنده رشدی معادل ۶۴ درصد است.

خالص درآمد کارمزدی بانک ملت هم ۷۳ درصد بیشتر شده و از رقم بیش از ۲۱.۹۵۱ میلیارد ریال به رقمی بالغ بر ۳۸.۰۳۳ میلیارد ریال رسیده است.

رشد ۷۳ درصدی خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری (تراز عملیاتی) نیز از دیگر مؤلفه‌های گزارش مالی سه ماهه بانک ملت است که نشان می‌دهد رقم خالص این درآمد از حدود ۱۰۸.۰۴۳ میلیارد ریال به رقمی نزدیک به ۱۸۶.۴۲۳ میلیارد ریال افزایش یافته است.