سیستان‌وبلوچستان تنها استان بی‌بارش از ابتدای زمستان

سیستان‌وبلوچستان تنها استان بی‌بارش از ابتدای زمستان

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد: در حالی که سامانه بارشی اخیر بخش وسیعی از کشور را در برگرفته و بارش‌های خوبی به ارمغان آورده که سیستان‌وبلوچستان تنها استان بی‌بهره از این بارش‌ها تا امروز بوده است.

اگرچه این استان در چهار روز نخست زمستان بی‌بارش بوده اما اداره‌کل هواشناسی سیستان‌وبلوچستان برای بخش‌هایی از استان در روزهای پیش‌رو بارش باران پیش‌بینی کرده است.

از ابتدای سال زراعی جاری یعنی اول مهر ماه تا کنون تنها ۱.۷ میلی متر بارش در این استان باریده که حدود ۸۷ درصد کمتر از شرایط نرمال بارشی آن است.