شرایط اختصاص خوابگاه به دانشجویان دانشگاه خوارزمی اعلام شد

شرایط اختصاص خوابگاه به دانشجویان دانشگاه خوارزمی اعلام شد

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-06-25

 به گزارش تازه ترین ها، دانشگاه خوارزمی به منظور حفظ سطح کیفی و کمی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دوران شیوع بیماری ویروس کووید ١٩، شیوه نامه اختصاص خوابگاه به دانشجویان دانشگاه خوارزمی در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را برای دانشجویانی که مشمول حضور در خوابگاه هستند تدوین کرد تا با رعایت تمامی اصول بهداشتی و حفظ سلامت، بطور موقت از امکانات خوابگاه استفاده کنند.
این شیوه نامه به شرح زیر است :
متقاضیان استفاده از امکانات خوابگاه، بایستی مطابق این شیوه نامه اقدام کنند، بخاطر شرایط کرونا، اختصاص خوابگاه بصورت ترمی امکانپذیر نیست، اسکان در خوابگاه بصورت موقت و تمام درخواستها بایستی شامل تاریخ ابتدا و انتهای حضور باشد، نظارت بر حسن انجام آن بر عهده ستاد کرونا و معاونت دانشجویی دانشگاه است، شیوه نامه های بهداشتی مصوب ستاد ملی کرونا برای همه متقاضیان لازم الاجرا است، کاربرگ خوداظهاری سلامت بایستی توسط دانشجو تکمیل و در سامانه گلستان بارگذاری شود، برای ورود به خوابگاه داشتن ماسک الزامی است و توسط همکاران حراست کنترل می شود، اسامی متقاضیانی که مشمول ورود به خوابگاه هستند توسط آموزش به حراست اعلام می شود، چیدمان و استقرار دانشجویان در این دوره متناسب با شرایط جدید در خوابگاه ها بر عهده امور خوابگاه‌ها خواهد بود.
۱۵ مهرماه زمان تخصیص خوابگاه
زمان تخصیص خوابگاه از ١٥ مهرماه ١٣٩٩ است. ورودی های ٩٩ تمام مقاطع تحصیلی که محل تحصیل آنها تهران است شامل خوابگاه نمی شوند.
دانشجویان مشمول این شیوه نامه:
الف- دانشجویان دارای پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری که در سنوات مجاز هستند، موضوع پایان- نامه/رساله آنها به تصویب رسیده و برای پیشرفت و ادامه کار نیاز به امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی، سخت افزارهای کامپیوتری و امکانات کتابخانه دارند. ب- دانشجویان کارشناسی/کارشناسی ارشد که کلاس آزمایشگاهی/ عملی دارند. ج- تمام دانشجویانی که در شرف دانشآموختگی هستند و برای دفاع از پروژه/رساله به استفاده محدود از خوابگاه نیاز دارند. د- دانشجویان دکترای متقاضی شرکت در امتحان جامع.
بند۲- فرآیند اداری درخواست خوابگاه
٢-١ -دانشجویان دارای پروپوزال مصوب
١-درخواست دانشجو: دانشجویان تحصیلات تکمیلی که دارای پروپوزال ثبت شده هستند و خواهان حضوردر خوابگاه هستند بایستی در گلستان درخواست دهند. لازم است فرم خوداظهاری سلامت موجود در منوی”مصوبات ستاد کرونای دانشگاه” سایت اصلی توسط دانشجو تکمیل و در سامانه گلستان بارگذاری شود.
٢-تایید درخواست: پس از تایید استاد راهنما و مشخص نمودن تعداد روزهای استفاده از خوابگاه، گروه آموزشی و دانشکده مبنی بر موافقت با درخواست ایشان، درخواست متقاضیان در آموزش دانشگاه بررسی و به معاونت دانشجویی و حراست اعلام می شود.
٢-٢ -دانشجویان دارای دروس آزمایشگاهی/عملی
١-درخواست دانشجو: دانشجویان کارشناسی/کارشناسی ارشدی که دروس عملی/آزمایشگاهی را اخذ کرده اند و نیاز به خوابگاه دارند درخواست خود را به دانشکده ارسال نمایند.
٢-تایید درخواست: پس از تایید دانشکده و مشخص نمودن تعداد روزهای استفاده از خوابگاه، اسامی به معاونت دانشجویی و حراست اعلام می شود.
٢-٣ -دانشجویان در شرف دانش آموختگی
١ -دانشجویان در شرف دانش آموختگی مطابق بند ٢-١ اقدام کنند.
٢-٤ -دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع
١ -دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع مطابق بند ٢-١ اقدام کنند.
بند ٣ – مدت زمان اختصاص خوابگاه
١ -برای دانشجویانی که مطابق بند ٢-١ مشمول خوابگاه هستند (دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارای پروپوزال مصوب) و کار ایشان آزمایشگاهی است خوابگاه تعلق خواهد گرفت.
٢ -برای دانشجویانی که مطابق بند ٢-١ مشمول خوابگاه هستند (دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارای پروپوزال مصوب) و کار آنها غیر آزمایشگاهی است حداکثر ١٠ روز خوابگاه در یک نیمسال با شرط تامین آن تعلق خواهد گرفت.
٣ -برای دانشجویانی که مطابق بند ٢-٢ مشمول خوابگاه هستند (دانشجویان دارای دروس آزمایشگاهی/عملی) حداکثر ٢ هفته خوابگاه قابل اختصاص است.
٤ -برای دانشجویانی که مطابق بند ٢-٣ مشمول خوابگاه هستند (دانشجویان در شرف دانشآموختگی) حداکثر ٢ هفته خوابگاه قابل اختصاص است.
٥ -برای دانشجویانی که مطابق بند ٢-٤ مشمول خوابگاه هستند (دانشجویان دکترای متقاضی شرکت در امتحان جامع) حداکثر ٥ روز خوابگاه قابل اختصاص است.
٦ -برای دانشجویان فوق الذکر که مدت بیشتری از آنچه در بندهای پیشین بیان شد به خوابگاه نیاز دارند بایستی درخواست خود را پس از تایید استاد راهنما، گروه و دانشکده به امور دانشجویی ارایه کنند تا درکمیته راهبری ستاد کرونا بررسی شود.
٧ -درخواست های ارسالی به کمیته راهبری بررسی و وابسته به مصوبات ستاد ملی کرونا، مصوبات استانی وهمینطور ظرفیت خوابگاهها، تصمیم گیری مقتضی صورت می پذیرد.
بند ٤ -ارسال درخواست ها
١ -برای دانشجویانی که مشمول این شیوه نامه هستند بایستی مطابق بند ٢ از طریق سامانه گلستان اقدام کنند.
٢ -برای بقیه دانشجویانی که مشمول این شیوه نامه نیستند ولی با توجه به تایید گروه و دانشکده نیاز به خوابگاه بصورت موقت دارند درخواست خود را (که دارای ابتدا و انتهای زمان استفاده از خوابگاه است) بصورت کتبی از طریق ثبت در دبیرخانه به دبیر کمیته راهبری ستاد کرونا برای بررسی ارایه  کنند و یا از طریق قسمت “مشکلات آموزشی” سامانه گلستان اقدام شود.
٣ -دبیر کمیته راهبری ستاد کرونا در تهران به عهده مدیر تحصیلات تکمیلی با ایمیل ir.ac.khu@hec و در کرج به عهده مدیر خدمات آموزشی با ایمیل ir.ac.khu@ugeducation  است.