شرایط سازمان لیگ بسکتبال برای جذب بازیکن خارجی در فصل جدید

شرایط سازمان لیگ بسکتبال برای جذب بازیکن خارجی در فصل جدید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های شرکت کننده در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال همچون همیشه مجاز به جذب بازیکن خارجی هستند. حداکثر سهمیه در نظر گرفته شده برای هر تیم ۲ بازیکن خارجی است.

تیم‌هایی که جذب بازیکن خارجی را در برنامه دارند باید پیش از آغاز فصل نسبت به آن اقدام داشته باشند اینگونه حداقل یک بازیکن خارجی را برای آغاز مسابقات در ترکیب خود قرار دهند و بازیکن خارجی دوم را هم پیش از آغاز نیم فصل دوم جذب کنند. جذب همزمان دو بازیکن خارجی پیش از آغاز نیم فصل دوم امکان پذیر نیست و اگر تیمی پیش از آغاز فصل بازیکن خارجی به خدمت نگیرد در عمل یک سهمیه خود را از دست داده و برای ادامه مسابقات می‌تواند تنها یک گزینه خارجی در ترکیبش قرار دهد.

این موضوعی بود که در اجلاس امروز دوشنبه جلسه هم اندیشی سازمان لیگ بسکتبال به تصویب رسید.

در این جلسه همچنین در مورد سهمیه بازیکنان ملی پوش بحث و به تصویب رسید. اینگونه پیشنهاد شد که سهم هر تیم برای بهره گیری از بازیکنان خارجی بین ۲ تا ۳ بازیکن باشد اما موضوع در مجمع سازمان لیگ نهایی خواهد شد.

محسن معزی فر سرپرست سازمان لیگ بسکتبال در گفتگو با خبرنگار با تایید این موضوع گفت که مجمع این سازمان روز سه شنبه برگزار می‌شود.