شهرداری تهران مکلف به تهیه طرح تفصیلی بافت اطراف دانشگاه تهران شد

شهرداری تهران مکلف به تهیه طرح تفصیلی بافت اطراف دانشگاه تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق‌مالواجرد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورای عالی را به استاندار، و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، شهردار تهران و رئیس شورای اسلامی شهر تهران ابلاغ کرد.

در این مصوبه آمده:

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ گزارش دبیرخانه شورای عالی در خصوص نحوه اجرایی شدن مفاد مصوبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰ این شورای عالی در خصوص طرح تفصیلی اراضی پیرامون دانشگاه تهران را با حضور رئیس شورای اسلامی شهر تهران استماع کرد.

در این جلسه ضمن تأکید بر ضرورت اجرای هرچه سریع‌تر مصوبه و عدم وجاهت قانونی هرگونه تأخیر در تهیه طرح تفصیلی بافت پیرامون دانشگاه تهران، مقرر شد تکالیف قانونی شهرداری تهران در اجرای مصوبه شورای عالی توسط دبیر شورای عالی شهرسازی پی‌گیری شود و در صورت عدم حصول نتیجه، دبیرخانه شورای عالی با استفاده از ظرفیت مشاوران ذی صلاح رأسا نسبت به تهیه طرح تفصیلی ویژه مذکور اقدام و نتیجه را به شورای عالی ارائه کند.

گفتنی است در جلسه تیر ماه سال گذشته، شورای عالی شهرسازی و معماری حکم به اتمام اجرای طرح توسعه دانشگاه تهران بعد از ۲۰ سال و ابقای ساکنان در پهنه‌های مختلط اداری-مسکونی داده بود.

منبع : مهر