شورای امنیت از ادامه دبیرکلی «گوترش» در سازمان ملل حمایت کرد

شورای امنیت از ادامه دبیرکلی «گوترش» در سازمان ملل حمایت کرد

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، آنتونیو گوترش امروز سه شنبه برای یک دوره دیگر حمایت اعضای شورای امنیت سازمان ملل را برای دبیرکلی این نهاد به دست آورد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، شورای امنیت سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش را برای یک دوره دیگر به سمت دبیرکل سازمان ملل متحد برگزید.

به گزارش رویترز، اعلام حمایت شورای امنیت از وی به معنی پیشنهاد به ۱۹۳ عضو مجمع عمومی برای انتصاب گوترش به این تصدی به مدت ۵ سال از اول ژوئن سال ۲۰۲۲ خواهد بود.

«سون جورگنسون» (Sven Jürgenson) سفیر استونی در سازمان ملل و رییس دوره ای شورای امنیت در این باره اعلام کرد که مجمع عمومی احتمالاً ۱۸ ژوئن در این خصوص تشکیل جلسه خواهد داد.