شکست گرایی و پیروزی میرزازاده

شکست گرایی و پیروزی میرزازاده

شکست گرایی و پیروزی میرزازاده

محمدعلی گرایی در دومین مسابقه خود با نتیجه ۵ بر ۵ مقابل حریف ژاپنی شکست خورد. امین میرزازاده نیز ۲ بر ۱ حریف اوکراینی خود را در وزن ۱۳۰ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان شکست داد.