صحن علنی مجلس آغاز شد/ بررسی مجدد «تغییر تاریخ سال مالی کشور»

صحن علنی مجلس آغاز شد/ بررسی مجدد «تغییر تاریخ سال مالی کشور»

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای صبح امروز (چهارشنبه ۲۲ تیر ماه) به ریاست علی نیکزاد نایب رئیس مجلس آغاز شد.

دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور (ارجاع از جلسه علنی)

-گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی سال ۱۴۰۰ (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ۱)

-ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی– تخصصی

-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ (مارپل ۱۹۷۳/۷۸)

-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (در اجرای ماده (۱۰۰) آئین نامه مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی

-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در مورد عملکرد سازمان حفظ نباتات (در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس)

-بررسی تقاضای یک فوریت طرح طرح الحاق صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی

-بررسی طرح الحاق ۷ تبصره به اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای تسریع روند ساخت و ساز روستایی

منبع : مهر