صدا و تصویر انتخابات هیات فوتبال تهران از رسانه‌ها گرفته شد

صدا و تصویر انتخابات هیات فوتبال تهران از رسانه‌ها گرفته شد

به گزارش مهر، انتخابات هیات فوتبال تهران در حالی با تاخیر ۳۰ دقیقه‌ای و از ساعت ۱۰:۳۰ آغاز شد که بر خلاف معمول، صدا و تصویری در اختیار رسانه‌ها بابت پیگیری نحوه برگزاری مجمع قرار داده نشد تا با اعتراض اهالی رسانه روبرو شود.

انتخابات هیات فوتبال در حالی برگزار می‌شود که تعویق دوساله در برگزاری آن ابهاماتی را ایجاد کرده بود و اکنون هم مانع از شنیدن صدای اعضای مجمع برای رسانه‌ها شدند.