صدرنشینی تیم بازار بزرگ ایران در لیگ برتر کشتی آزاد

صدرنشینی تیم بازار بزرگ ایران در لیگ برتر کشتی آزاد

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-07-16

به گزارش خبرگزاری تازه ترین ها، مسابقات دور رفت گروه ب لیگ برتر کشتی آزاد جام روزهای ۱۵ و ۱۶ تازه ترین هاماه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران، با حضور ۵ تیم و با برگزاری ۱۰ دیدار برگزار شد.
رده بندی تیم ها در پایان این مسابقات به شرح زیر است:
۱- بازار بزرگ ایران ۲- هیأت کشتی قائمشهر ۳- پاس ساری ۴- چسب رازی ۵- اترک خراسان رضوینتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است:هیأت کشتی قائمشهر ۸- چسب رازی ۲پاس ساری ۱۰- اترک خراسان شمالی صفربازار بزرگ ایران ۱۰ – اترک خراسان شمالی صفرپاس ساری  ۸ – چسب رازی ۲بازار بزرگ ایران ۱۰- هیأت کشتی قائمشهر صفرچسب رازی ۸- اترک خراسان شمالی ۲هیأت کشتی قائمشهر ۸ – اترک خراسان شمالی ۲بازار بزرگ ایران ۸  – پاس ساری ۲بازار بزرگ ایران ۸ – چسب رازی ۲هیأت کشتی قائمشهر ۶ – پاس ساری ۴نتایج انفرادی این دیدارها به شرح زیر است:هیأت کشتی قائمشهر ۸- چسب رازی ۲ (اسامی تیم قائمشهر در ابتدا آمده است):۵۷ کیلوگرم: رضا علی جان زاده، برنده ۱۰- مهدی ویسی صفر۶۱ کیلوگرم: دانیال حجتی، برنده ۳- محمدرضا طهماسب پور ۴۶۵ کیلوگرم: ابوالفضل حاجی پور، برنده ۵- افشین خوشبخت صفر۷۰ کیلوگرم: سید تازه ترین هاشاد اکبری ۷- امیرحسین متقی، برنده ۸۷۴ کیلوگرم: نیما اشفاقی، برنده ۲- حسین ابوذری ۱۷۹ کیلوگرم: بهمن تیموری، برنده ۲- مهدی اسماعیل زاده ۱۸۶ کیلوگرم: عزت اله اکبری، برنده ۱۲- مجتبی اصغری ۳۹۲ کیلوگرم: ارشک محبی، برنده ۱۰، ضربه فنی- حمیدرضا بخشی صفر۹۷ کیلوگرم: علی شعبانی، برنده ۱۲- امیررضا فتاحی ۲۱۲۵ کیلوگرم: بدون حریف – سهیل یوسفی، برندهپاس ساری ۱۰- اترک خراسان شمالی صفر (اسامی تیم پاس در ابتدا آمده است):۵۷ کیلوگرم: افشین رحمانی، برنده ۱۱- امیر علیزاده صفر۶۱ کیلوگرم: عباس ابراهیم زاده، برنده ۱۱- محمد ایزانلو صفر۶۵ کیلوگرم: شایان حمزه، برنده ۱۲- محمد پورنادری ۲۷۰ کیلوگرم: بهروز حیدری، برنده ۹- رضا براتی ۲۷۴ کیلوگرم: جمال خدابنده لو، برنده ۹- علی شاه پسندی صفر۷۹ کیلوگرم: رضا ابراهیم نژاد، برنده ۶- علی شکوری صفر۸۶ کیلوگرم: آرش نیرآبادی، برنده ۱۲- مسعود ساعدی ۲۹۲ کیلوگرم: مرصاد مرغزاری، برنده ۱۲- دانیال قاسمی ۱۹۷ کیلوگرم: دانیال شریعتی نیا، برنده ۱۰- امیرحسین علیپور صفر۱۲۵ کیلوگرم: وحید یوسفوند، برنده ۱۰- سهیل قلی پور ۳بازار بزرگ ایران ۱۰ – اترک خراسان شمالی صفر (اسامی تیم بازار بزرگ در ابتدا آمده است):۵۷ کیلوگرم: پوریا ترکمان، برنده ۸- محمد ایزانلو صفر۶۱ کیلوگرم: محمد نامجومطلق، برنده ۱۰- امیر علیزاده صفر۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری، برنده ۱۲- علیرضا حیدری ۵۷۰ کیلوگرم: محمدمهدی یگانه جعفری، برنده ۱۰- عرفان نیازی صفر۷۴ کیلوگرم: سعید داداش پور، برنده ۱۲- علی شاه پسندی ۱۷۹ کیلوگرم: پیمان یاراحمدی، برنده ۱۱- علی شکوری صفر۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور، برنده ۱۰- مسعود ساعدی صفر۹۲ کیلوگرم: احمد بذری، برنده ۱۱- دانیال قاسمی صفر۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج، برنده ۱۰- امیرحسین علیپور صفر۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع، برنده ۱۱- سهیل قلی پور صفرپاس ساری ۸ – چسب رازی ۲ (اسامی تیم پاس در ابتدا آمده است):۵۷ کیلوگرم: حمید خلیلی، برنده ۷- علی قلی زادگان ۲۶۱ کیلوگرم: داریوش حضرت قلی زاده، برند۹ه ۹- محمدرضا ابراهیمی ۴۶۵ کیلوگرم: تازه ترین هاان شیخی، برنده ۱۰- سجاد گودرزی صفر۷۰ کیلوگرم: محمد جعفری ۴- عرفان الهی، برنده ۱۴۷۴ کیلوگرم: حسین الیاسی، برنده ۱۲- امیرحسین موسوی ۲۷۹ کیلوگرم: امید حسن تبار، برنده ۱۰- امیرحسین لرستانی صفر۸۶ کیلوگرم: مهدی هدایتی ۴- مجتبی اصغری، برنده ۴۹۲ کیلوگرم: محمد علی تبار، برنده ۹- حمیدرضا بخشی ۵۹۷ کیلوگرم: حسین رمضانیان، برنده ۱۰- عرفان حسین زاده صفر۱۲۵ کیلوگرم: علیرضا گرزبر، برنده ۱۴-  سالار حبیبی ۳بازار بزرگ ایران ۱۰- هیأت کشتی قائمشهر صفر (اسامی تیم بازار بزرگ در ابتدا آمده است):۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک، برنده ۴- رضا علی جان زاده ۴۶۱ کیلوگرم: مجید داستان، برنده ۷، ضربه فنی – دانیال حجتی ۲۶۵ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی، برنده ۷- تازه ترین هاان نصیری ۱۷۰ کیلوگرمک امیرحسین حسینی، برنده ۷- سید تازه ترین هاشاد اکبری ۴۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی، برنده ۴- نیما اشفاقی صفر۷۹ کیلوگرم: پیمان یاراحمدی، برنده ۳- بهمن تیموری ۱۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی، برنده ۱۳- علیرضا کریمی صفر۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی، برنده ۷- ارشک محبی صفر۹۷ کیلوگرم: محمدحسین محمدیان، برنده ۳- علی شعبانی ۳۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع، برنده ۴- یداله محبی صفرچسب رازی ۸- اترک خراسان شمالی ۲ (اسامی تیم چسب رازی در ابتدا آمده است):۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی، برنده ۱۰- محمد ایزانلو صفر۶۱ کیلوگرم: محمدرضا طهماسب پور، برنده ۹- امیر علیزاده ۴۶۵ کیلوگرم: افشین خوش بخت، برنده ۸- علیرضا حیدری ۴۷۰ کیلوگرم: امیرحسین متقی، برنده ۱۰- عرفان نیازی صفر۷۴ کیلوگرم: حسین ابوذری، برنده ۱۲- علی شاه پسندی ۳۷۹ کیلوگرم: مهدی اسماعیل زاده ۲- علی شکوری، برنده ۷۸۶ کیلوگرم: حمیدرضا علی بخشی، برنده ۱۸- مسعود ساعدی ۱۱۹۲ کیلوگرم: سجاد حبیبی، برنده ۴، ضربه فنی – دانیال قاسمی صفر۹۷ کیلوگرم: امیررضا فتاحی، برنده ۱۰- امیرحسین علیپور صفر۱۲۵ کیلوگرم: سالار حبیبی صفر – سهیل قلی پور، برنده ۱۰بازار بزرگ ایران ۸  – پاس ساری ۲ (اسامی تیم بازار بزرگ در ابتدا آمده است):۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک، برنده ۸- افشین رحمانی ۸۶۱ کیلوگرم: مجید داستان، برنده ۲، ضربه فنی – سید حسن عبادی۶۵ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی ۴ – شایان حمزه ۵۷۰ کیلوگرم: محمدمهدی یگانه جعفری، برنده ۱۱ – بهروز حیدری صفر۷۴ کیلوگرم: سعید داداش پور، برنده ۵ – جمال خدابنده لو ۲۷۹ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی ۴- رضا ابراهیم نژاد، برنده ۴۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور، برنده ۵- آرش نیرآبادی ۱۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی، برنده ۱۱- مرصاد مرغزاری صفر۹۷ کیلوگرم: محمدحسین محمدیان، برنده ۴ – دانیال شریعتی نیا صفر۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع ۹- وحید یوسفوند ۲هیأت کشتی قائمشهر ۸ – اترک خراسان شمالی ۲ (اسامی تیم قائمشهر در ابتدا آمده است):۵۷ کیلوگرم: رضا مومنی، برنده ۱۰- محمد ایزانلو صفر۶۱ کیلوگرم: جواد جوادی، برنده ۱۱- امیر علیزاده صفر۶۵ کیلوگرم: ابوالفضل حاجی پور، برنده ۱۰- علیرضا حیدری ۳۷۰ کیلوگرم: خیراله قهرمانی، برنده ۹- عرفان نیازی صفر۷۴ کیلوگرم: حامد رشیدی، برنده ۱۰- علی شاه پسندی صفر۷۹ کیلوگرم: محمد جواد حمیدی ۱۰- علی شکوری، برنده ۱۰۸۶ کیلوگرم: عزت اله اکبری، برنده ۹- مسعود ساعدی صفر۹۲ کیلوگرم: امیرحسین خطی، برنده ۱۱- دانیال قاسمی۹۷ کیلوگرم: مصطفی صادق زاد، برنده ۸ ضربه فنی – امیرحسین علیپور صفر۱۲۵ کیلوگرم: یداله محبی (حاضر نشد)- سهیل قلی پور، برندهبازار بزرگ ایران ۸ – چسب رازی ۲ (اسامی تیم بازار بزرگ در ابتدا آمده است):۵۷ کیلوگرم: پوریا ترکمان ۴- مهدی ویسی، برنده ۵۶۱ کیلوگرم: محمد نامجومطلق، برنده ۹- محمدرضا ابراهیمی ۱۶۵ کیلوگرم: ایمان صادقی، برنده ۹- سجاد گودرزی صفر۷۰ کیلوگرم: امیرحسین حسینی ۴- عرفان الهی، برنده ۷۷۴ کیلوگرم: سعید داداش پور، برنده ۴- حسین اباذری ۲۷۹ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی، برنده ۱۰- مهدی اسماعیل زاده ۶۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور، برنده ۱۰- حسین نوری صفر۹۲ کیلوگرم: احمد بذری، برنده ۹- امیرعلی آذرپیراد ۱۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج، برنده ۸- عرفان حسین زاده صفر۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع، برنده ۱۲- سهیل یوسفی ۱هیأت کشتی قائمشهر ۶- پاس ساری ۴ (اسامی تیم قائمشهر در ابتدا آمده است):۵۷ کیلوگرم: رضا علی جان زاده، برنده ۱۰ – حمید خلیلی صفر۶۱ کیلوگرم: دانیال حجتی صفر – داریوش حضرت قلی زاده، برنده ۱۳۶۵ کیلوگرم: تازه ترین هاان نصیری ۲ – تازه ترین هاان شیخی، برنده ۲۷۰ کیلوگرم: سید تازه ترین هاشاد اکبری، برنده ۲- امیررضا اکبرزاده صفر۷۴ کیلوگرم: نیما اشفاقی ۶- حسین الیاسی، برنده ۱۱۷۹ کیلوگرم: بهمن تیموری، برنده ۳- امید حسن تبار ۲۸۶ کیلوگرم: عزت اله اکبری صفر-  مهدی هدایتی، برنده ۹۹۲ کیلوگرم: ارشک محبی، برنده ۵- محمد علی تبار ۱۹۷ کیلوگرم: علی شعبانی، برنده ۱۱- حسین رمضانیان ۱۱۲۵ کیلوگرم: یداله محبی، برنده ۹- علیرضا گرزبر ۶