صدور رای تعطیلی یا تمهید برای ۲۱ انبار و واحد صنفی متخلف

صدور رای تعطیلی یا تمهید برای ۲۱ انبار و واحد صنفی متخلف

به گزارش مهر، سید علی مفاخریان با بیان اینکه پرونده‌های حقوقی مزاحمت‌های شغلی در کمسیون بررسی شد، گفت: اعضای کمسیون نهایی بند ۲۰ در این نشست تصمیمات جداگانه‌ای در خصوص تعطیلی یا تمهید واحدهای صنفی متخلف و مزاحم اتخاذ کردند.

وی با اشاره به اینکه مزاحمت‌های شغلی اصناف مربوط به انبارداران، ارائه دهندگان خدمات خودرو، اغذیه فروشان و نانوایان بیشترین موارد بررسی شده در این کمسیون بود، گفت: پس از بررسی دقیق کلیه پرونده‌ها، اعضای کمسیون نسبت به صدور رأی تعطیلی یا تمهید واحدهای صنفی مزاحم از جمله انبارهای متخلف تهران اقدام کردند.

مفاخریان در پایان تصریح کرد: کمسیون نهایی بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها با حضور زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران و مدیران و کارشناسان مرتبط صبح امروز در دبیرخانه کمسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها برگزار شد و آرای نهایی مربوط به ۲۱ واحد صنفی، همچنین آرای نقض شده توسط مراجع قضائی و کمسیون هم عرض به امضای اعضای کمسیون نهایی رسید.