صدور مجوز مجمع فوق العاده فدراسیون دوومیدانی در فاصله ۲ روز!

صدور مجوز مجمع فوق العاده فدراسیون دوومیدانی در فاصله ۲ روز!

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از دو ماه از استعفای هاشم صیامی به دلیل ماجراهای مسابقه ماراتن شیراز می گذرد. به دنبال استعفای صیامی و موافقت وزیر ورزش افشین داوری سرپرست فدراسیون دوومیدانی شد.

در این مدت داوری دست به تغییرات زیادی در بدنه فدراسیون زد به طوریکه تنها در دو هفته شاهد ۱۷ انتصاب در این مجموعه بودیم تا شائبه تلاش برای حضور در انتخابات و کسب رای مجدد برای وی مطرح شود و البته داوری در نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار مهر این مسئله را تائید کرد.

طبق قوانین جدا از قبول استعفای صیامی از وزارت ورزش، این درخواست باید به تائید اعضای مجمع نیز برسد.

در حالی که این روزها شایعه استعفای سجادی از وزارت ورزش و جوانان قوت گرفته، وزارت ورزش با برگزاری مجمع فوق العاده فدراسیون دوومیدانی در فاصله کمتر از پنج روز موافقت کرده است!

بر اساس قوانین ۱۵ روز قبل از برگزاری مجمع اعضا باید از تاریخ برگزاری آن مطلع باشند و تایید این مجمع ۲۹ تیرماه و دعوت نامه آن ۳۱ تیرماه به دست اعضا رسیده و این اقدام غیر قانونی است.

به نظر می رسد وزیر ورزش و جوانان که خود از اهالی دوومیدانی است قصد دارد هر چه زودتر تکلیف استعفای صیامی مشخص شده و زمینه برگزاری انتخابات را حتی در مسیری غیر متعارف فراهم کند.

با توجه به تحولات و سفرها و پیگیری های این روزهای افشین داوری بعید به نظر می رسد اعضا بخواهند با استعفای صیامی مخالفت کنند تا مسیر برای برگزاری انتخابات جدید هر چه سریعتر فراهم شود.

به اذعان کارشناسان ورزشی و اهالی دوومیدانی، این روزها ورزش مادر حال خوبی ندارد و برای تکرار روزهای خوبش نیاز به توجه، سرمایه گذاری و حمایت بیش از پیش مسئولان دارد و هر تصمیمی می تواند پیکر ورزش مادر را نحیف تر از قبل کرده و مسیر را برای رسیدن به موفقیت دورتر کند.