طراحی داشبورد مدیریتی به منظور طرح های اشتغال آفرین

طراحی داشبورد مدیریتی به منظور طرح های اشتغال آفرین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اله عبدالملکی در برنامه‌های وزارت کار در مورد شعار سال در جلسه با نمایندگان تشریح شد، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ در حوزه اشتغال برنامه‌ها مبتنی بر زیست بوم ملی اشتغال خواهد بودکه مصوبه شورای اشتغال است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این راستا نیز تاکید اصلی بر فناوری، مهارت و بازار است که بخش بزرگی از مساله اشتغال را حل می‌کنند.

وی ادامه داد: با نمایندگان مجلس توافقی شد مبنی بر اینکه منابع مالی تخصیص داده شده برای تولید و اشتغال در تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ بودجه، ذیل زیست بوم اشتغال هزینه شود که در این رابطه از پول پاشی ها اهتزار خواهیم کرد و هزینه‌ها مبتنی بر فرایند زیست بوم خواهد بود.

عبدالملکی گفت: همچنین امسال روی تک تک طرح‌های اشتغالی که اجرا می‌شود نظارت برخط خواهیم داشت که در همین رابطه یک داشبورد مدیریتی در حال طراحی است.

وی با بیان اینکه تثبیت مشاغل از دیگر مسائل مورد تاکید دولت است، اظهار کرد: یک بسته مهم برای تثبیت و توسعه اشتغال برای سال جاری طراحی شده که مراحل نهایی تصویب را در دولت می‌گذارند.

منبع : مهر