طرح جامع فرماندهی کل انتظامی نشان دهنده اهمیت امنیت داخلی است

طرح جامع فرماندهی کل انتظامی نشان دهنده اهمیت امنیت داخلی است

سردار حسین رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح جامع ساختار و سازمان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: در واقع این طرح فرمان فرماندهی معظم کل قوا است که به فرماندهی کل انتظامی کشور ابلاغ شده است.

وی افزود: این طرح نشان از آن دارد که رهبر معظم انقلاب جایگاه و اهمیت و همچنین حساسیت خاصی روی ناجا دارد.

رئیس پلیس پایتخت گفت: متولی و رکن اصلی تأمین نظم و امنیت در کشور پلیس است و طبیعتاً تمامی دستگاه‌ها باید برای تأمین این امنیت کمک‌های لازم را به این نهاد (پلیس) داشته باشند.

وی گفت: البته امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران پایدار است و دشمنان چشم دوخته اند تا این امنیت را از بین ببرند.

رئیس پلیس پایتخت گفت: با تصویب و ابلاغ این طرح مسئولیت پلیس خطیرتر و حساس‌تر می‌شود.

وی بیان کرد: البته تصویب این طرح یعنی امنیت داخلی کشور جایگاه ویژه ای دارد و همین موضوع مسئولیت پلیس را سنگین‌تر می‌کند.

سردار رحیمی در انتها گفت: طرح جامع ساختار و سازماندهی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید متولی برقراری امنیت داخلی در کشور باید تقویت و تجهیز شود.

منبع : مهر