عدم پرداخت منابع مالی قانون برنامه ششم برای افزایش سهم ریلی

عدم پرداخت منابع مالی قانون برنامه ششم برای افزایش سهم ریلی

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، میعاد صالحی مدیر عامل شرکت راه آهن با اشاره به جلسه مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست موضوعات مختلفی از جمله وضعیت ترانزیت ریلی و کمک مجلس به دولت در برنامه هفتم توسعه در جهت افزایش سهم ریل در ترانزیت بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بند (ب) ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده که ۲۰ درصد از حمل مسافر و ۳۰ درصد حمل بار توسط حمل‌ونقل ریلی انجام گیرد که برای تحقق آن در بند الف این ماده تاکید شده یک درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت در قالب بودجه سالانه به وزارت راه با هدف توسعه طرح‌های حمل و نقل ریلی اختصاص پیدا کند.

مدیر عامل شرکت راه آهن خاطرنشان کرد: متأسفانه در طول برنامه ششم توسعه حتی یک ریال از بند الف ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه و معادل سالانه هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، اختصاص پیدا نکرده که نتیجه آن عدم رشد حمل و نقل ریلی کشور در دولت گذشته متناسب با برنامه بوده است.

وی ادامه داد: حال امیدواریم در برنامه هفتم توسعه با کمک نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون عمران مجلس این بند قانونی در برنامه هفتم توسعه نیز تنفیذ و در بودجه سالانه نیز درج شود تا شاهد توسعه حمل و نقل ریلی در حوزه تأمین لوکوموتیو باری و مسافری و تسهیلات ماده ۱۲ برای تولید لوکوموتیو و واگن باری و مسافری باشیم. همچنین خطوط ریلی اصلی و آنتنی که به بنگاه‌های اقتصادی و مراکز ویژه صنعتی متصل می‌شوند، با تزریق این منابع مالی توسعه پیدا کند.