عذرخواهی کرمانپور بابت درخواست واکسیناسیون هنرمندان

عذرخواهی کرمانپور بابت درخواست واکسیناسیون هنرمندان

به گزارش مهر، حسین کرمانپور مدیرکل روابط عمومی نظام پزشکی در توییتی نوشت: «شکی نیست که اولویت واکسیناسیون با کادر درمان است و نامه‌ام صرفاً برای لحاظ شدن زحمات هنرمندان در دورانِ کرونا در سن دملی بود و نه فراتر از دیگران. ظاهراً هدف نامه‌، به درستی بیان نشد که متواضعانه عذرخواهم! امیدوارم با ورود و ساخت سریع‌تر واکسن برای همه مردم، خاطر همگی آرام شود.»

3699231 - عذرخواهی کرمانپور بابت درخواست واکسیناسیون هنرمندان