علیرضا دبیر اولین نفر در انتخابات فدراسیون کشتی ثبت‌نام کرد

علیرضا دبیر اولین نفر در انتخابات فدراسیون کشتی ثبت‌نام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به پایان دوره چهارساله ریاست فدراسیون کشتی، ثبت نام نامزدها برای دوره چهار ساله جدید، آغاز شد.

علیرضا دبیر رئیس کنونی فدراسیون کشتی ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه به عنوان اولین نفر برای این انتخابات ثبت نام کرد.