عمده اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان نفتی ثبت شده است

عمده اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان نفتی ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار سازمان اداری و استخدامی، یکی از دستگاه‌هایی که علی‌رغم پایان مهلت این سازمان، بخش کمی از از اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه پاکنا ثبت کرد، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن بود. مسئولین وزارت نفت نبود آیتم‌های مختلف وزارت نفت در این سامانه را دلیل اصلی این اتفاق می‌دانستند و خواستار همکاری سازمان اداری استخدامی شده بودند.

در همین راستا محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان وزارت نفت، گفت: تمام شرکت‌های نفتی عمده اطلاعات کارکنان را در سامانه وارد کرده‌اند و باقی اطلاعات در حال تغذیه است.

وی تأکید کرد: با توجه به همین موضوع مشکلی هم در پرداخت آذرماه کارکنان وجود نداشته است.

منبع : مهر