عملیات جانمایی ۱۰۰۰ متر لوله گذاری در فضاهای سبز انجام شد

عملیات جانمایی ۱۰۰۰ متر لوله گذاری در فضاهای سبز انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا برزگر مرادی با بیان اینکه توسعه شبکه آبرسانی همزمان با توسعه‌ی فضای سبز شهری امری بدیهی و لازم الاجرا است، گفت: بر این اساس نزدیک به هزار متر لوله گذاری به‌منظور آبرسانی به فضای سبز منطقه انجام شد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۴ افزود: با توجه به اینکه توسعه سرانه‌ی فضای سبز منطقه با احداث بوستان‌های نور و باغبان، نیاز مند به تأمین آب و تقویت شبکه آبرسانی برای حفظ و نگهداشت درختان، گل‌ها و گیاهان امری است، بدین منظور عملیات لوله گذاری از چاه فردیس (در بوستان کارگر) تا بوستان نور و باغبان به مرحله اجرا درآمد.

برزگر مرادی با اشاره به اینکه در این اقدام ۵۰۰ متر لوله آبیاری در شبکه جا نمایی و متصل شد، ادامه داد: به‌منظور رفع نواقص و ترمیم شبکه آبرسانی در نوار فضای سبز طبقه منفی یک بزرگراه امام علی (ع) نیز بیش از ۴۰۰ متر از شبکه آبیاری فضای سبز این محدوده با لوله گذاری جدید احیا شد.

وی با بیان اینکه توسعه و احیای شبکه آبرسانی منطقه علاوه بر کمک به حفظ و نگهداری مطلوب، به زیبایی‌ها و حفظ گنجینه سبز منطقه و همچنین کاهش میزان مصرف آب نیز کمک قابل توجهی خواهد کرد، از استمرار این عملیات در نقاط و موارد مورد نیاز خبر داد.

منبع : مهر