عنوان قهرمانی و سومی کلاسیک و آزاد آلیش جهان به بانوان ایران رسید

عنوان قهرمانی و سومی کلاسیک و آزاد آلیش جهان به بانوان ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آلیش کلاسیک و آزاد بازهای جهانی عشایری در شهر بورسا ترکیه برگزار شد که تیم ایران در بخش آلیش کلاسیک به عنوان قهرمانی و در بخش آلیش آزاد به عنوان سومی دست یافت.

نتایج کشتی گیران کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

کشتی آلیش کلاسیک:
۵۵ کیلوگرم: سپیده بابایی – مدال طلا
۶۰ کیلوگرم: فاطمه فتاحی – مدال طلا
۶۵ کیلوگرم: رقیه محمودآبادی – مدال نقره
۷۰ کیلوگرم: سحر غنی زاده – مدال نقره
۷۵ کیلوگرم: نگین نظری  – مدال برنز
۷۵+ کیلوگرم: عزت قربانی – مدال نقره

کشتی آلیش آزاد:
۵۵ کیلوگرم: سپیده بابایی – مدال برنز
۶۰ کیلوگرم: فاطمه فتاحی – مدال طلا
۶۵ کیلوگرم: رقیه محمودآبادی – بدون مدال
۷۰ کیلوگرم: سحر غنی زاده – مدال برنز
۷۵ کیلوگرم: نگین نظری  – مدال برنز
۷۵+ کیلوگرم: عزت قربانی – مدال برنز

منبع : مهر