فروش خودرو در سامانه یکپارچه دارای مشکلات عدیده است

فروش خودرو در سامانه یکپارچه دارای مشکلات عدیده است

پاک مهر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شیوه فعلی فروش خودرو روش درستی نیست و اصلاح آن باید مورد توجه دولت و وزارت صمت قرار گیرد چراکه فروش فعلی خودرو به اعتماد مردم آسیب وارد می‌کند و عملاً مصرف کننده باید تا زمان تحویل خودرو قیمت روز که امکان تغییر تحول زیادی دارد منتظر بماند.

نماینده مردم بجنورد بیان داشت: حداقل کاری که می‌تواند برای مردم کرد، تعیین زمان دقیق و قیمت خودرو در آینده است تا حداقل تکلیف مردم مشخص شود.

پاک مهر بیان داشت: تصمیمات خلق الساعه در حوزه خودرو به اعتماد مردم آسیب وارد می‌کند و می‌تواند در آینده صنعت خودرو سازی کشور را با ضربه‌های سنگینی مواجه سازد.

وی با انتقاد از تصمیمات شورای رقابت گفت: خودرو با جان و زندگی مردم سرو کار دارد و شورای رقابت نباید به صورت غیرکارشناسی و خلق الساعه تصمیم گیری کند.