فروش ۱.۶۷ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی

فروش ۱.۶۷ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بانک مرکزی با اعلام نتیجه دوازدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۱ (مورخ ۱۹ مرداد ماه)، عنوان کرد: حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۲۵ مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.

جزییات این گزارش به شرح زیر است:

فروش ۱.۶۷ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی

حداقل حجم سفارش ۵۰۰ هزار ورقه است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش تمام پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می‌شود.

بانک مرکزی بر اساس بند «ن» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

منبع : مهر