فشار آمریکا به امارات برای لغو استفاده از «هوآوی» و دوری از چین

فشار آمریکا به امارات برای لغو استفاده از «هوآوی» و دوری از چین

به گزارش مهر به نقل از شبکه تلویزیونی بلومبرگ، آمریکا با اِعمال فشار در ارتباط با قرارداد فروش اف -۳۵، خواهان لغو استفاده امارات از هوآوی و سایر فن آوری های چین شد.

ادامه دارد…