فشار سیاسی نمایندگان برای تحمیل استانداران مانع ایجاد تحول می‌شود

فشار سیاسی نمایندگان برای تحمیل استانداران مانع ایجاد تحول می‌شود

                           

علیرضا پاک‌فطرت در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برخی فشارهای سیاسی به وزارت کشور برای انتخاب استانداران، گفت: فشارهای سیاسی نباید بر روی وزیر کشور جهت انتخاب استانداران تأثیر بگذارد.

وی تصریح کرد: ملاک انتخاب استانداران باید شایسته‌سالاری و سوابق علمی و مسئولیتی باشد. اگر انتخاب استانداران بر مبنای فشارهای سیاسی انجام شود، نباید منتظر تحولی در کشور باشیم.

نماینده مردم شیراز در مجلس اظهار داشت: باید نخبگان علمی به عنوان استاندار انتخاب شوند؛ در صورتی که وزارت کشور تابع جو سیاسی برای انتخاب استانداران شود، نمی‌تواند وحدت در استان ایجاد کند.

پاک فطرت، فشار نمایندگان بر وزارت کشور برای انتخاب استانداران را غیرقانونی خواند و گفت: نمایندگان، دلسوز و ناچار به پاسخگویی در برابر مردم هستند اما فقط در حد مشورت و راهنمایی می‌توانند در انتخاب استانداران تأثیرگذار باشند.

منبع : مهر