فصل به ثمر نشستن خون پاک شهدای میدان در صحنه دیپلماسی رسیده است

فصل به ثمر نشستن خون پاک شهدای میدان در صحنه دیپلماسی رسیده است

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت:‏ امروز فصل به ثمر نشستن خون پاک شهدای میدان به خصوص قهرمان ملی و افتخار همیشه تاریخ ایران سردار شهید ‎سلیمانی عزیز در صحنه دیپلماسی است.

وی تاکید کرد:باید از تلاش‌های ‎ظریف و وزارت خارجه برای رفع عزتمندانه تحریم ها پشتیبانی همه جانبه ملی نمود. همدل و متحد باشیم برای منافع و ‎اقتدار ایران و بهبود زندگی مردم.