فهرست جدید آزمایشگاه های تشخیص کووید ۱۹ اعلام شد

فهرست جدید آزمایشگاه های تشخیص کووید ۱۹ اعلام شد

به گزارش مهر، حمید انصاری اظهار داشت: تعداد کل آزمایشگاه های مجاز تشخیص مولکولی کووید ۱۹ در سراسر کشور ۲۷۶ آزمایشگاه است.

وی افزود: تعداد ۲۰۸ واحد از این آزمایشگاه ها، آزمایش تشخیص مولکولی کووید ۱۹ برای مسافران برون مرزی را نیز انجام می دهند.

انصاری اظهار داشت: ویرایش ۱۹ خرداد ۱۴۰۹ فهرست آزمایشگاه های دارای مجوز انجام آزمایش تخصصی تشخیص مولکولی کووید ۱۹، اینجا قابل مشاهده است.