«قانعی» عضو کمیته ملی واکسن COVID-۱۹ شد

«قانعی» عضو کمیته ملی واکسن COVID-۱۹ شد

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-06-25

به گزارش تازه ترین ها به نقل از وزارت بهداشت، وزیر بهداشت در این حکم یادآور شده است: «دکتر مصطفی قانعی، دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی؛ به موجب این ابلاغ به عنوان عضو کمیته ملی واکسن COVID-۱۹ منصوب می شوید. انتظار می رود با هم آهنگی و مشورت دیگر اعضاء کمیته مذکور در پیگیری امور مربوط به ساخت واکسن در داخل کشور اقدام کنید.»
پیش از این وزیر بهداشت، در احکامی دکتر محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر را به عنوان رییس کمیته کشوری ساخت واکسن COVID-۱۹ و دکتر علیرضا بیگلری، رییس انستیتو پاستور ایران، دکتر سید محمود مسیحا هاشمی، مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی، دکتر سیدعلیرضا حسینی، رئیس اداره مطالعات بالینی و مراقبت های دارویی، دکتر احسان شمسی کوشکی، دبیر کمیته اخلاق در پژوهش و دکتر محسن اسدی لاری، مدیرکل همکاری های بین الملل را به عنوان اعضای کمیته ملی واکسن COVID-۱۹ منصوب کرده است.